ვინ არის CRRC-ის დამფუძნებელი და დონორი?

CRRC არის არასამთავრობო, არაკომერციული ცენტრების ქსელი, რომელიც იკვლევს სოციალურ და პოლიტიკურ საკითხებს საქართველოში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში. ის დაფუძნებულია ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის (Eurasia Partnership Foundation - EPF) მიერ ნიუ-იორკის კარნეგის კორპორაციის (Carnegie Corporation of New York) დაფინანსებით.