როგორ ხდება გამოკითხვისთვის შინამეურნეობის შერჩევა?

შინამეურნეობის შერჩევა ხდება ე.წ. შემთხვევითი ხეტიალის მეთოდით. მოცემული დასახლების ფარგლებში (საარჩევნო უბანში) ინტერვიუერი დასახლების ცენტრში მითითებული მისამართიდან მოძრაობს განსაზღვრული მიმართულებით და წინასწარ განსაზღვრული ინტერვალით (ბიჯით) ირჩევს, მაგალითად, ყოველ მეხუთე, მეშვიდე, მეათე და ა.შ. შინამეურნეობას, სადაც შეარჩევს რესპონდენტს, რომელიც უნდა გამოიკითხოს.
ბიჯი განისაზღვრება შემდეგნაირად: შერჩევის პირველად ერთეულში (საარჩევნო უბანში) გამოვთვლით შინამეურნეობების საერთო რაოდენობას, რომელსაც გავყოფთ ამ საარჩევნო უბანში გამოსაკითხი შინამეურნეობების რაოდენობაზე.


No comments:

Post a Comment