როგორ ხდება გამოსაკითხი რესპონდენტის შერჩევა?

შინამეურნეობის შერჩევის შემდეგ რესპონდენტის შერჩევა ხდება კიშის ცხრილის მეშვეობით. კიშის ცხრილი გვეხმარება იმაში, რომ შინამეურნეობაში შემთხვევითი წესით შევარჩიოთ გამოსაკითხი რესპონდენტი.
კიშის ცხრილი არის რიცხვებისგან შემდგარი ცხრილი, რომელიც ინტერვიუერს საშუალებას აძლევს შინამეურნობის ყველა ზრდასრული წევრიდან წესების მკაცრად დაცვით შეარჩიოს რესპონდენტი.
ზოგჯერ კითხულობენ - როგორ მოხდა, რომ ჩემი ნაცნობებიდან არავინ გამოუკითხავთ? თითოეული ადამიანის შერჩევაში მოხვედრის ალბათობა საშუალოდ არის 1/1000, შესაბამისად გასაკვირია არ არის, რომ  თქვენი ნაცნობებიდან ვერავინ ვერ მოხვდეს გამოკითხვაში.

No comments:

Post a Comment