მონაცემთა შეყვანა ბაზაში

CRRC-ის მიერ გამოკითხვის მეთოდით მიღებული მონაცემები შედის აშშ აღწერის ბიუროს (U.S. Census Bureau) და ICF Macro-ს მიერ შექმნილ უფასო პროგრამა CSPro-ში (The Census and Survey Processing System). 
იმისათვის, რომ მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი შეცდომების ალბათობა, CRRC-ის მონაცემების შეყვანა ხდება ორჯერ.  ასეთი გზით ხდება შეცდომით შეყვანილი მონაცემების გამოვლენა და შესწორება.

No comments:

Post a Comment