ვინ არიან CRRC საქართველოს პარტნიორები?

CRRC საქართველო თანამშრომლობს როგორც ქართულ, ისე საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. მათ შორის არიან:
 • აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი (East West Management Institute – EWMI)
 • გაეროს განვითარების პროგრამა (United Nations Development Programme - UNDP)
 • გლობალური განვითარების ქსელი (Global Development Network - GDN)
 • დანიის ლტოლვილთა საბჭო (Danish Refugee Council - DRC)
 • დიდი ბრიტანეთის საგარეო ურთიერთობათა ოფისი (Foreign and Commonwealth Office - UK)
 • დელავერის უნივერსიტეტი (University of Delaware)
 • ევროკომისია (European Commission - EC)
 • ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია (Organization for Security and Cooperation in Europe - OSCE)
 • ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა (International School of Economics -ISET)
 • უორიკის უნივერსიტეტი (University of Warwick)
 • თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (Tbilisi State University - TSU)
 • მანჩესტერის მეტროპოლიტენ უნივერსიტეტი (Manchester Metropolitan University – MMU)
 • მსოფლიო ბანკი (World Bank)
 • ნიდერლანდების ინსტიტუტი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის (Netherlands Institute for Multi-Party Democracy - NIMD)
 • საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდი (International Foundation for Electoral Systems - IFES)
 • საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო (Transparency International Georgia - TI)
 • საერთაშორისო კვლევისა და გაცვლების საბჭო (International Research and Exchange Board – IREX)
 • საერთაშორისო საქმეთა ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტი (National Democratic Institute for International Affairs - NDI)
 • სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი (Center for Social Sciences -CSS)
 • უსაფრთხო მსოფლიო (Saferworld)
 • ფოლქსვაგენის ფონდი (Volkswagen Stiftung)
 • ქეა საერთაშორისო (CARE International)
 • შერიგების რესურსები (Conciliation Resources)
 • ჩიკაგოს უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი აზრის კვლევის ცენტრი (National Opinion Research Center at the University of Chicago - NORC)

No comments:

Post a Comment