რით განსხვავდება CRRC სხვა კვლევითი ორგანიზაციებისგან?

CRRC არის ერთადერთი კვლევითი ორგანიზაცია საქართველოში, რომელიც სრულად აქვეყნებს საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის მონაცემეთა ბაზებს.
მონაცემთა ბაზების საჯაროობით CRRC ხელს უწყობს როგორც მკვლევარებს, ისე ყველა დაინტერესებულ პირს, გააანალიზონ კვლევის შედეგები და გაიგონ, რას ფიქრობს ხალხი.

No comments:

Post a Comment